Felhasználási feltételek

Érvényesek valamennyi oldal látogató részére (függetlenül attól, hogy regisztráltak vagy sem)

Az oldalon valamennyi reklám után (mely más cég, személy szolgáltatását képviseli) nem vállalunk felelősséget.  Beleértve természetesen a cikkekben, videókban lévő reklámokat is. A Szolgáltató Spirit Lab néven nyújtja szolgáltatásait Keresztes Attila, a továbbiakban K. A.

Az összes weboldalon található valamennyi általunk leírt, vagy kimondott stb. információimra érvényesek az alábbi feltételek. Aki ezeket meglátogatja, az ráutaló magatartásával automatikusan elfogadja összes feltételemet, melyeket időről időre megváltozhatnak. Bármelyik internetes oldal alján megtalálhatóak a feltételek.

A leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. Az oldalon megjelenő népszerűen használt fogalmakat (például website, weboldal, link, honlap, e-mail stb.) külön nem magyarázzuk el, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk, hogy az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét ismeri az olvasó, hiszen az internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó. Aki elhagyja a honlap bármelyik oldalát és más internetes honlapra kerül, akkor ott más feltételek a mérvadóak. Reméljük, hogy sok hasznos információt található oldalainkon, de olvasóinknak mindig szem előtt kell tartania, hogy ezek nem helyettesíthetik szakképzett grafikus által elvégzett munkát.

Továbbá az információk felnőtteknek szólnak. Ezen kívül az oldalakon található információért semmiféle garanciát nem vállalunk. Az olvasó felelőssége az is, hogy megfelelően értelmezze az infókat. Ezekért az adatokért, mint ahogy bármilyen más – akár tőlem, akár mástól származó – internetes oldalainkon megjelenő információnak a felhasználásából eredő esetleges károkért vagy hátrányokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az oldalakon található valamennyi információk felhasználásának eredményeiért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Cikkek másolása, elhelyezése: A weboldalaim linkjeit bárki elhelyezheti weboldalán korlátlanul, tovább küldheti ismerőseinek. Ha felhasználásra kerülnek gondolataim, kérem a forráshoz minimálisan ezt feltüntetni: “Keresztes Attila (Spirit Lab) www.spiritlab.hu”.

Ám az általam írt valamennyi cikkek az én tulajdonomat képezik, így ha valaki szeretné azokat valahova elhelyezni, előtte kérjen engedélyt ehhez, leríva, hogy pontosan melyik cikket, cikkeket és hova szeretné elhelyezni. Elbírálom a dolgot és miután engedélyt adtam erre írásban, akkor elhelyezheti az adott cikket, mely döntésemet később visszavonhatok.  Kérem, hogy senki ne jelenítse meg plagizálva, átírva írásaimat, hanem inkább helyezze el az oldalam linkjét a weboldalán, melyről írhat saját rezümét, összefoglalót bevezetőként előtte véleményezve azt.

Továbbá az oldalakon látható adatok elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Nem vállaljuk a felelősséget azokért az esetekért sem, amikor valaki olyan helyről éri el oldalainkat, és úgy használja fel a nálunk talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják. Abban az esetben, ha valaki meglátogatja oldalainkat, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. E tekintetben nincs semmilyen különbség regisztrált és nem regisztrált felhasználók között. Fenntartjuk továbbá magunknak a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztassuk. Nem vállalunk felelősséget az oldalon megjelent információkkal, illetve bármilyen az oldalainkon látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan.
 —-
—-

Ügyfeleknek

A leendő ügyfél e-mailben megkapja a szerződési feltételeket (kisbetűs rész) és a szolgáltatás igénybevételével azok automatikusan érvénybe lépnek.

Feliratkozással, regisztrációval automatikusan a következő feltételek kerülnek jóváhagyásra

A feliratkozó feliratkozásával jóvá hagyja, hogy csak a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, mely fölött csakis neki van hatásköre, így pl. nem más helyett regisztrál, vagy nem mással közösen használt e-mail címet adott meg. Így minden esetben megkap minden levelet, amit neki címezve elküldünk (pl. első feliratkozás megerősítésére vonatkozó e-mail).

Feliratkozási adatokat bizalmasan kezeljük és bármikor leiratkozhat a feliratkozó  a listáról (bármelyik levelem alján lévő linkkel).

Valamennyi általunk megjelenített videó alatt ez olvasható:

„Figyelem! A videóban lévő valamennyi hirdetésért, mely nem az én szolgáltatásommal kapcsolatos, nem vállalok felelősséget. Adatvédelmi nyilatkozat és felhasználási feltételek: http://www.spiritlab.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-es-felhasznalasi-feltetelek/


Segítő szakember közvetítése pácienseknek (marketing és egyéb feladatok ellátása)

A Spirit Lab, pszichológia konzultáció kapcsán közvetítést és marketing feladatokat is ellát. Így, aki a Spirit Lab honlapján regisztrál erre a szolgáltatásra arra a következő feltételek igazak:

 • Tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásért és az azzal kapcsolatos szerződésért az adott szakember és a regisztráló a felelős, a Spirit Lab csak díjmentes közvetítő szerepet lát el, így ő nem felelős semmiért a szolgáltatás kapcsán
 •   Feliratkozással automatikusan felkerül a www.keresztesattila.hu honlap által működtetett pszichológiával kapcsolatos hírlevélre is, így az ottani adatkezelési nyilatkozat és felhasználási feltételek is automatikusan is jóváhagyásra kerülnek feliratkozással
 • Továbbá az adott szakember is megkapja a feliratkozó által megadott valamennyi adatot, információt
 • Garancia: ezen felül közvetítőként a Spirit Lab részére (Keresztes Attila) előre be lehet fizetni a az első két konzultáció árát feliratkozás után. Ez esetben, ha a jelentkező nem elégedett a konzultációval, melyet igénybe vett és legkésőbb jelzi ezt az info (kukac) spiritlab.hu címen az első konzultáció utáni másnap, akkor a két konzultáció árának teljes összegét visszautaljuk. És ez esetben véget ér az együttműködés.  Ám a konzultációért ez esetben is az adott szakember felel, mi csak közvetítő tevékenységet végzünk, akivel szerződéses viszonyban állunka  közvetítést illetően. Az átutalás után e-mailen elektronikus számlát küldünk ki a közvetítésről az adott regisztrálónak (ezzel visszajelezve, hogy számlánkra megérkezett a pénzösszeg), akinek ezután természetesen az első két konzultáció alkalmával semmit sem kell fizetnie az adott szakembernél.
 • Anonim módon is kérdezhet a szakértőnktől nyilvánosan, de ez esetben, mivel ezért szintén az adott szakértő felel, így az ő adatvédelmi nyilatkozata és felhasználási feltételei a mérvadóak, amiért nem vállalunk semmilyen felelősséget sem. Továbbá  levél küldője vállalja, hogy problémája teljes egészében vagy rövidített formában mások számára is olvasható lehet, és azt is elfogadja, hogy nem minden levél kerül közlésre és megválaszolásra.
 •  Feliratkozásával hozzájárul ahhoz, hogy az adott szakembernek továbbítsuk az Ön által megadott valamennyi adatot, mely a szakember történő adatkezelés kapcsán szintén nem vállalunk semmilyen felelősséget

  Segítők (orvosok, szakpszichológusok, pszichoterapeuták, alternatív segítők) regisztrációja
  .
  A Spirit Lab, lehetővé teszi szakorvosok, szakpszichológusok, pszichoterapeuták és alternatív segítők számára, hogy meghirdessék magukat a Spirit Lab honlapján. Ha valaki regisztrál, akkor ezután írásban is szerződnek az érintett felek egymással, melyet ez a felhasználási feltétel nem tartalmaz. Azonban akik regisztrálnak online erre a szolgáltatásra, akár a további információért cserébe, azok jóvá hagyják, hogy:

  • Az általuk megadott adatok mindegyike megfelel a valóságnak, melyet teljes mértékben megjeleníthet a Spirit Lab a honlapján, ha megkötötték a szerződést, beleértve a regisztráló által elküldött fényképet is
  • A szolgáltatásáért, munkájáért teljes mértékben az adott segítő a felelős, a Spirit Lab csak közvetítő szerepet játszik
  •   Feliratkozással feliratkozó automatikusan felkerül a www.keresztesattila.hu honlap által működtetett pszichológiával kapcsolatos hírlevélre is, így az ottani adatkezelési nyilatkozat és felhasználási feltételek is automatikusan is jóváhagyásra kerülnek feliratkozással

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-63693/2013., NAIH-63697/2013., NAIH-63696/2013., NAIH-71625/2013.

Az adatszerzés biztonságos folyamata

1. Az adatgyűjtés online feliratkozáson keresztül valósul meg. A feliratkozásnál egyértelműen fel van tüntetve, hogy az adatokat bizalmasan lesznek kezelve és mindenki csak saját valós adatait adhatja (más helyett nem regisztrálhat) és, hogy feliratkozással jóváhagyja, hogy hír és reklámleveleket is kaphat, továbbá bármelyik levél alján lévő link segítségével le tud iratkozni a listáról.

2. Az adatok csak akkor kerülnek be az adatbázisba, miután a feliratkozó az általa megadott e-mailre érkező megerősítő levelet (átnézve adatait, ellenőrizve azt, ha hibás javítva újra regisztrálva) megerősíti feliratkozási szándékát. Ebben a levélben újra fel van hívva a figyelem az 1. pontban leírtakra. Továbbá megtalálható a feliratkozás megerősítésére alkalmas levélben ennek az oldalnak a linkje, a részletes felhasználási feltételekkel együtt és, hogy mások által nyújtott valamennyi szolgáltatásért, melyek reklámja megjelenik ezen a honlapon, videókban, cikkeiben stb. az adott szolgáltató a felelős.

A felhasználók adatai

A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szerződések, tárolásra kerülnek. Keresztes Attila E. V., nyilvántartási szám: 31112089, (a továbbiakban K. A. szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, melyben cégeknek és magánszemélyeknek nyújt szolgáltatást. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
K. A. www.spiritlab.hu  címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők minden oldal aljáról:  www.spiritlab.hu/blog/adatvedelmi-nyilatkozat-es-felhasznalasi-feltetel  címen. K. A. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

K. A. elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. K. A. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

K. A. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
  …..
  .Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. K. A. honlapjain mindenki önszántából tud regisztrálni, cégként vagy természetes, cselekvőképes 18. életévét betöltött személyként és regisztrációjával elismeri, hogy csakis saját adatait adja meg, tehát nem regisztrál más nevében. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

K. A. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. A felhasználó felelőssége, hogy csak olyan adatai kezeléséhez adjon hozzájárulást, amelyek tekintetében az adataival történő esetleges visszaélés kockázatait mérlegelte. Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (pl. Google). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics 

Szintén külső szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tud felvilágosítást adni a www.google.com/adsense címen található elérhetőségein. A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti: www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&hl=hu

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

A honlapokon történő regisztráció

Az adatkezelés célja: a felhasználók kiszolgálása, cikkek elküldése, tájékoztatása hírlevélben.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a feliratkozók, akik hírlevél regisztráció alkalmával vezeték- és keresztnév, cégnév (ha van) és e-mail cím megadására vannak kötelezve. Egyéb grafikai szolgáltatásra jelentkezők, akik regisztrációjuk esetén ezen kívül mobilszán, postacím, számlázási cím, online a feladat elvégzésével kapcsolatos konzultáció esetén skype névvel egészítik mindezen adatukat, a számlakiállítás és az időpont egyeztetése, lemondásának lehetősége miatt.

Az adatok törlésének határideje: Miután a feliratkozás, az adatok ellenőrzése után megerősítésre került, a hozzájárulás visszavonásáig, tehát amíg az illető bármely levél alján megtalálható link segítségével le nem iratkozik a levélsorozatról vagy amíg a szolgáltatás érvényben van. Illetve árajánlatkérésnél minimum 3 hónapig. Egyéb szolgáltatásnál az igénybe vett szolgáltatás elvégzéséig maradnak megőrzés alatt a személyes adatok. Kivételt képeznek a szerződések, melyek szintén tartalmaznak személyes adatokat, ezekről a számviteli törvények rendelkeznek.

Hírlevél esetén: a személyes adatokat ugyanazzal az e-mail címmel újboli feliratkozással lehet módosítani. Ha más e-mail címmel szeretne regisztrálni a felhasználó, akkor előbb a régi adatokat érdemes törölnie a leiratkozó link segítségével (mely minden levél alján megtalálható), hogy ne kapjon duplikálva leveleket. Akik pedig nem a hírlevélre iratkoztak fel: hanem egyéb szolgáltatásokra és megváltozik az adatuk, azoknak ezt e-mailen (design (kukac) spiritlab.hu címen) jelezniük kell, hogy módosításra kerülhessenek az adatok, ha még a szolgáltatás nyújtása folyamatban van. Továbbá bármilyen szolgáltatásra iratkozik fel valaki, automatikusan a hírleveleket is kapni fogja, ahogy ezt feliratkozásnál le van írva a honlapon és arról önszántából tud leiratkozni bármelyik levél alján lévő link segítségével.

Tartalom és információmegosztás

A felhasználó által megadott tartalomért a felhasználó felel.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

K. A. számítástechnikai programja által gyűjtött adatok, adatmegőrzési helyén, azaz a székhelyén megtalálhatóak.

Jogorvoslat

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

Továbbá a 15.§ (1) bekezdés szerint az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,

továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Adatok módosítása, törlése, zárolása

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. email útján).

A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti KA. A Felhasználó személyes adatait a inaktivitás esetén szintén törli KA.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli KA, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számlázási) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – KA törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.

Törlés helyett KA zárolja az adatokat akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli KA, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben – a jogszabályok adta kertek között – a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődhetnek. A Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmaradhat a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig, mely beállítással módosítható. A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni KA. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetőségeken.

KA a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. KA a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik KA-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. KA a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag KA-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Ha KA a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Igény bejelentése KA-nál

KA az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére egyféle módon lehetőséget adhat: email útján.

Amennyiben KA az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban a KA részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt KA a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – KA vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Amennyiben KA. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.


KA akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100
Telefax: 06-1-269-3541
E-mail: adatved@obh.hu

Név: Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: onlinevita@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 20 33

K. A. elérhetősége pedig minden oldalról a kapcsolat menüpontban található meg.